Yritysvideot kertovat tarinasi asiakkaalle

Yritysvideot

Yrittäjän paras käyntikortti on laadukas verkkosivusto mielenkiintoisella yritysvideolla höystettynä. Yritysvideo tiivistää oman yrityksen tai brändin pääsanoman muutaman minuutin mittaiseen esitykseen, jossa tuodaan esille kiinnostavimmat sekä merkittävimmät seikat yrityksen toiminnasta. Yritysvideo voi olla avain esimerkiksi rekrytoinnille, markkinoinnille tai yrityksen arvojen esiintuomiselle. Mielenkiitoinen yritysvideo nostaa yrityksen statusta muihin verrattuna. Erottumalla kilpailijoista voi saavuttaa paljon!

Mitä hyvän yritysvideon takaa löytyy?

Ensimmäinen askel hyvän yritysvideon luomiseen on huolellisesti suunniteltu käsikirjoitus, jonka tarkoitus on jäsennellä asiat, joita videossa halutaan tuoda esiin. Keskitytäänkö yritystarinaan, asiakaskokemuksiin vai yleisen tunnelman luomiseen? Vai pureudutaanko yrityksen toimintaan huumorin keinoin?

Yritysvideon tarkoitus on erottaa oma yritys positiivisella tavalla kilpailijoista. Varo liiallista huumoria, sillä se voi kääntyä itseään vastaan. Kevyt, hilpeä ja muita loukkaamaton huumori antaa sopivaa maustetta videolle, mutta sitä ei kannata ottaa videon pääteemaksi.

Toinen askel on suunnitella napakka ja mielenkiintoinen aloitus, sillä video menettää katsojia ensimmäisten sekuntien aikana, jos siitä ei löydy katsojaa kiinnostavia seikkoja. Koko videon ajan mukana kulkeva ”punainen lanka” kannattaa sijoittaa siis alkuun, jotta katsoja pääsee videon juoneen heti mukaan.

Jos yritysvideo on heti alussa mielenkiintoinen, katsoja jaksaa katsoa sen loppuun saakka huomattavasti paremmin, vaikka välillä videossa olisikin hetkellisesti tylsempiäkin kohtia.
Pienet tietoiskut, asiakastarinat tai fiilistelyt rytmittävät tarinaa ja lisäävät videon kiinnostavuutta.

Kolmas askel yritysvideon toteutumisessa on järjestää kuvaustilanne mahdollisimman laadukkaaksi. Jotta video olisi yhtenäinen ja laadukkaasti toteutettu, kannattaa yritysvideossa pyrkiä selkeisiin kuvauskohteisiin. Liian nopeatempoinen ja voimakkaasti hajautetut kuvauskohteet sekoittavat katsojaa eivätkä synnytä luotettavan oloista kuvaa yrityksestä.

Selkeät henkilökuvaukset, laadukas äänentoisto ja hyvin leikatut kohtaukset luovat uskottavuutta yritysvideolle. Epäselvät puheosuudet aiheuttavat katsojassa ärsytystä, jolloin
hän menettää mielenkiintonsa videoon. Kuitenkin liian pitkälle hiotut repliikit saattavat vaikuttaa teennäisiltä, joten kannattaa pyrkiä säilyttämään luonnollisuus niin puheessa kuin
eleissäkin.

Neljäs askel onnistuneeseen yritysvideoon on editointi, mikä tarkoittaa sitä, että videomateriaali leikataan oikean mittaiseksi ja siitä poistetaan ylimääräiset osuudet. Editoinnin tarkoitus on tuottaa laadukasta ja selkeää materiaalia, joka korostaa juuri oman yrityksen tärkeimmät arvot esiin videolle.

Yritysvideota kuvattaessa kannattaa varautua siihen, että videokuvaa otetaan runsaammin. Kaikki kuvattu materiaali ei kuitenkaan tule lopulliseen yritysvideoon, joten välillä kameran
edessä voi heittäytyä rennommaksikin. Hetkellinen heittäytyminen kameran edessä rentouttaa ja luo mukavan tunteen kuvaustilanteesta. Rentous ja hyvä fiilis pyrkivät esiin
videolta, vaikka sitä ei tarkoituksella sinne puserretakaan!

Viides ja viimeinen askel yritysvideolle on sen lisääminen yrityksen nettisivuille sekä jakaminen muiden katseltavaksi. Hyvä yritysvideo on yrityksen paras käyntikortti!