Mainoskuvat kertovat tarinasi maailmalle!

Mainoskuvat

Mainonnassa sanattoman viestinnän merkitys on suuri. Pelkät mainoskuvat voivat tarjota katsojalle huomattavasti enemmän informaatiota kuin pitkät mainoslauseet. Laadukkaasti toteutettu mainoskuvaus tuo mainostettavan tuotteen tai asian esille niin selvästi ja näyttävästi, että katsojalle välittyy oikea informaatio jo ennen kuin hän itse sitä tajuaa.

Mainoskuvat ovat onnistuneet silloin, kun ne herättävät katsojassaan erilaisia tunteita – mielenkiinnosta ärsytykseen tai vaikkapa nostalgisia muistoja menneisyydestä. Katsojan tulisi muutamassa sekunnissa ymmärtää kuvan yhteys mainostettavaan tuotteeseen tai asiaan. Mikäli näin ei tapahdu, katsoja menettää mielenkiinnon mainoksen sanomaan, joten mainos ei hyvin onnistuneellakaan kuvalla pääse tavoitteeseensa.

Etsitkö mainoskuvia netistä?

Kuvapankkien käyttö on yleistä myös joidenkin yritysten mainosten tekemisessä. Useat kuvapankit tarjoavat ilmaisia ja laadukkaitakin kuvia vapaaseen käyttöön kuluttajille sekä yrittäjille. Tämä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi käyttää kuvapankin kuvia omassa mainonnassaan. Tässä piilee vaara, sillä mainoksessa käytetty kuvapankin kuva voi löytyä joko kilpailevan yrityksen mainoksesta tai kuva esiintyy sellaisessa asiayhteydessä, joka ei ole yrittäjän mainonnalle eduksi. Kuvapankkien kuvia voidaan käyttää missä ja miten tahansa.

Kuvapankkien kuvia ei myöskään saa välttämättä käyttää vapaasti mainonnassa, etenkään silloin, jos siinä esiintyy tunnistettavia henkilöitä. Meillä Suomessakin on noussut jo muutama riitatilanne esille, kun kuvapankin kuvaa on käytetty lupaa kysymättä mainoskuvissa.

Turvallisin sekä parhain mainoskuva syntyy valokuvaajan kameran kautta. Mainosvalokuvaajan ottamat kuvat ovat suojattu tekijänoikeuslain mukaan, joten ne eivät päädy yleiseen jakoon esimerkiksi netin kuvapankkeihin tai muille sivuille. Tämä tarkoittaa sitä, että mainoskuvat jäävät vain valokuvaajan sekä mainoskuvien tilaajan käyttöön.

Tuttuus viehättää mainoskuvissa

Mainoskuvauksen tarkoitus on tuoda mainostettava tuote tai asia esille mahdollisimman selkeästi. Yritysten tai brändien mainoskuvissa haetaan samaa tunnelmaa sekä tyyliä, jotka löytyvät esimerkiksi yrityksen logosta sekä verkkosivuilta. Mainoskuvien sanoma välittyy parhaiten, kun kuvattavia tuotteita tai asioita yhdistää samat perussäännöt.

Se, tarjoaako kuva katsojalleen riittävästi informaatiota, riippuu siitä, miten ja kenelle mainoskuvaa kohdennetaan. Usein koetaan, että kuvassa olevat tutut elementit nostavat mainoksen kiinnostavuutta. Mainoskuvassa olevat ihmisen kasvot herättävät enemmän mielenkiintoa kuin esineet tai maisemat. Mainoskuvan päätarkoitus on kuitenkin jäädä katsojan mieleen. Sen avulla voidaan luoda mielikuvia, herättää kiinnostus ja parhaassa tapauksessa myydä tuotetta tai asiaa eteenpäin.

Mainoskuvat eivät ole enää epäselvää pikselimössöä sanomalehden mainossivuilla, vaan nykyään niitä voidaan jakaa sosiaalisen median avulla kaikkien nähtäville. Mainoskuvilla tavoittaa runsaan katsojamäärän hyvinkin lyhyessä ajassa, joten niiden avulla mainostaminen on tehokasta ja palkitsevaa!