Dokumentaarinen valokuvaus

KERAMIIKKA- JA TEKSTIILITAITEILIJA ANNE LINNA

Dokumentaarinen valokuvasarja

Opiskelen Tampereen Vvi:llä media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoa. Saimme tehtäväksemme kuvata kuvajournalistinen dokumenttivalokuvasarja sekä video yrittäjästä. Videota varten on tulossa erillinen artikkeli sivuilleni.

Valitsin alan sillä perusteella, mikä minusta on kiinnostavaa kuvattavaa, ja mitä en ole saanut kuvata. Käsillä tekeminen, jossa tapahtuu jotain silminnähtävää muutosta, on kuvauksellisesti kiinnostavaa. Keraamikassahan sitä tapahtuu. Dreijaus myös näyttää jännältä, ja sitä olisi kiva kuvaamisen lisäksi päästä kokeilemaan. Googlettelin Oululaisia keraamikkataiteilijoita ja löysin Anne Linnan Luo Studion. Otin häneen yhteyttä ja sovimme tapaamisen. Anne oli innostunut ideastani, ja olihan tämä hänellekin hyvä mahdollisuus saada ilmaiseksi video sekä valokuvia. Teimme karkean suunnitelman kuinka kuvaamme, kysehän oli nimenomaan dokumentaarisesta tuotoksesta kuvajournalistilla höystettynä.

Dokumentaarinen valokuvaus
Keramiikka- ja tekstiilitaiteilija Anne Linna

Kuvajournalistinen dokumenttivalokuvasarja on kokoelma valokuvia, jotka yhdessä kertovat yhtenäisen ja syvällisen tarinan tietystä aiheesta, tapahtumasta, henkilöstä tai ilmiöstä. Tällaiset sarjat yhdistävät kuvajournalismin ja dokumentaarisen valokuvauksen piirteitä, ja ne pyrkivät tarjoamaan kattavan ja monipuolisen näkemyksen kuvattavasta kohteesta.

Kuvajournalistisen dokumenttivalokuvasarjan keskeisiä ominaisuuksia ovat:

1.⁠ ⁠Narratiivinen rakenne: Sarjan kuvat kertovat yhdessä tarinan, joka etenee loogisesti ja johdonmukaisesti. Ne voivat kuvata tapahtuman alkua, keskivaihetta ja loppua, tai ne voivat tutkia tietyn ilmiön eri puolia.
2.⁠ ⁠Monipuolisuus: Sarja sisältää usein erilaisia kuvia, kuten laajoja yleiskuvia, lähikuvia ja yksityiskohtaisia kuvia, jotka yhdessä tarjoavat monipuolisen näkemyksen aiheesta.
3.⁠ ⁠Konteksti ja taustoitus: Kuvat voivat sisältää kuvatekstejä, jotka selittävät tai täydentävät visuaalista sisältöä, tarjoten katsojalle enemmän tietoa ja ymmärrystä kuvattavasta aiheesta.
4.⁠ ⁠Visuaalinen yhtenäisyys: Vaikka kuvat voivat olla monenlaisia, niiden tulisi visuaalisesti liittyä toisiinsa, esimerkiksi käyttämällä samanlaista valaistusta, värimaailmaa tai sommittelua.
5.⁠ ⁠Eettisyys ja objektiivisuus: Kuvien tulee olla totuudenmukaisia ja eettisesti otettuja ja esitettyjä, kunnioittaen kuvattavien henkilöiden oikeuksia ja ihmisarvoa.